Wie is ons?-Laerskool Eugene N Marais

Wie is ons?

Visie en Misie van ons skool

Ons Visie

Die skool waar leerlinge toegerus word............

"Waar elkeen iemand is."

Ons Missie

Leerlinge,

  • wat netjies, gedissiplineerd en hoflik is,
  • wat gesag aanvaar en ons skoolreŽls in alle opsigte eerbiedig.
  • respek vir mekaar en alles rondom ons het.

Personeellede,

  • wat sy/haar Godgegewe talente en gawes aanwend in die beplanning en verwesenliking van ons doelwitte.

Ouers

  • wat gebalanseerd betrokke is by die skool en positief belangstel deur ondersteuning.

Ďn Skool

  • waarop ons self en ons hele gemeenskap trots is!
Laerskool Eugene N Marais se Kernwaardes

Onderrig sal geskied van uit 'n Christelike perspektief.

∑ HoŽ Akademiese standaarde sal gehandhaaf word.

∑ Personeel is bekwaam en kundig.

∑ Leerder sal fisies ontwikkel word.

∑ Leerder sal as kulturele wese ontwikkel.

∑ Leerders sal gemotiveer word om hulle volle potensiaal te bereik.

∑ Ouers sal 'n intergrale rol as prominente deel van die opvoedingspan wees.

∑ 'n Harmoniese en stimuleerende klimaat sal geskep word.

∑ Die hoogste vlak van effektiewe bestuur sal verseker word.